Thông báo nhập học lớp Phẫu thuật phaco nâng cao (từ ngày 09 - 11/01/2018)

Hình thức đào tạo: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt Trung Ương trong 03 ngày liên tục (từ ngày 09 - 11/01/2018). Đối tượng đào tạo: Học viên đã được Bệnh viện Mắt Trung Ương cấp Chứng chỉ (PTV phaco độc lập) hoặc Chứng nhận đào tạo liên tục về phẫu thuật phaco.

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo quý 3, 4 năm 2017

Theo Kế hoạch đào tạo Nhãn khoa năm 2017, vào quý 3 và quý 4 năm 2017 Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

Thông báo chiêu sinh Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 36

Bệnh viện Mắt Trung Ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 36 năm 2017 như sau: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 04/2017 đến tháng 10/2017), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 17/04/2017. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.
Trang 4 trong 4 << < 1 2 3 4