Kế hoạch đào tạo năm 2019 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2019, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên.

THÔNG BÁO v/v tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 40

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 40 như sau: Hình thức và chỉ tiêu đào tạo Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 03/2019 đến tháng 09/2019), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 22/03/2019. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.

Thông báo nhập học lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 38

Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tổ chức khai giảng lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 38, vào 08h30’ thứ 6 ngày 13/07/2018 tại Hội trường H.701

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo quý 2 & 3 năm 2018

Theo Kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2018, vào quý 2 và quý 3 năm 2018 Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

Thông báo chiêu sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 38

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 38 như sau: Hình thức và chỉ tiêu đào tạo: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục trong 06 tháng (từ tháng 07/2018 đến tháng 01/2019), dự kiến khai giảng 9h00 ngày 13/07/2018. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên.

Thông báo nhập học lớp chuyên sâu: chuyên đề Phẫu thuật phaco khóa 16

Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tổ chức khai giảng lớp chuyên sâu: chuyên đề Phẫu thuật Phaco khóa 16 năm 2018 vào 8h30’ ngày 08/01/2018 tại Hội trường H701. Khóa học sẽ kéo dài trong thời gian 5 tháng từ ngày 08/01/2018.

Thông báo nhập học lớp Phẫu thuật phaco nâng cao (từ ngày 09 - 11/01/2018)

Hình thức đào tạo: Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt Trung Ương trong 03 ngày liên tục (từ ngày 09 - 11/01/2018). Đối tượng đào tạo: Học viên đã được Bệnh viện Mắt Trung Ương cấp Chứng chỉ (PTV phaco độc lập) hoặc Chứng nhận đào tạo liên tục về phẫu thuật phaco.
Trang 4 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>