Hội thảo Câu lạc bộ Mắt Trẻ em năm 2018 và giới thiệu tài liệu đào tạo “Chăm sóc mắt trẻ em”

Trong 2 ngày 25-26/5/2018 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Hội Nhãn khoa Việt Nam, Bệnh viện Mắt TW đã tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Mắt Trẻ em năm 2018 và giới thiệu tài liệu đào tạo “Chăm sóc mắt trẻ em”.