THÔNG BÁO : Gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyến dụng nhân viên tiếp đón thuộc phòng Công tác xã hội

Để tạo điều kiện cho nhiều ứng viên có cơ hội đăng ký tham gia ứng tuyến , cũng như để Bệnh viện lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất cho vị trí công việc, Bệnh viện Mắt TW thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển dụng như sau:

Tuyển dụng nhân viên Tiếp đón thuộc phòng Công Tác Xã Hội

Bệnh viện Mắt trung ương tuyển dụng nhân viên Tiếp đón thuộc phòng Công tác xã hội như sau:

Thông báo - Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Thông báo - Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020.

Quyết định - Về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Mắt Trung ương 2020.

Thông báo - Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Thông báo - Kết quả xét tuyển viên chức và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương

Điều chỉnh kế hoạch thời gian phỏng vấn

Điều chỉnh kế hoạch thời gian phỏng vấn

Kế hoạch thời gian phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020

Kế hoạch thời gian phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2020
Trang 1 trong 2 1 2 > >>