Phòng Hành chính quản trị

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng; Tổ chức tốt hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện; Kiểm tra, bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý; Quản lý nhà cửa, đất đai, kho tàng; Quản lý các phương tiện vận tải, xe cấp cứu Bệnh viện; Cung cấp đầy đủ điện nước sạch; Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan bệnh viện; nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng; Kiểm tra đôn đốc sử dụng hợp lý, hiệu quả; tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất bệnh viện…. 

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 43
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 43
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655423