Phòng Tổ chức cán bộ

Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc về công tác nhân sự, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện; tổ chức và quản lý hồ sơ cán bộ, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với người lao động (tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội…); Công tác thi đua khen thưởng… 

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 64
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 64
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655781