Bệnh viện Mắt TW nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở

Ngày 16/1/2018, Bệnh viện Mắt TW đã tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh ung thư võng mạc và xác định yếu tố di truyền bằng kỹ thuật sinh học phân tử”. Đây là đề tài NCKH cấp Bộ do PGS.TS. Phạm Trọng Văn chủ trì thực hiện. Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài được thành lập gồm các phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành nhãn khoa, ngành sinh học phân tử của Bệnh viện Mắt TW và trường Đại học Y Hà Nội. BS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp – Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.