Khoa Chấn Thương - Bệnh viện mắt Trung ương

Khoa Chấn thương, được thành lập vào khoảng tháng 01 năm 1973 ban đầu là phòng C. Trong khoa lúc đó có các Bác sỹ: Bác sỹ Huỳnh, Bác sỹ Can, Bác sỹ Hợi và sau đó là các cán bộ khoa đã cùng đi sơ tán ở Phúc Thọ về làm việc. Sau đó có thêm Bác sỹ Võ Quang Nghiêm vừa tốt nghiệp PTS ở Liên Xô cũ (1975) về làm việc tại khoa.

Khởi đầu với 30 giường bệnh cho các khoa Chấn thương, Tổng hợp, Mắt hột, Nhãn nhi, Đáy mắt. Cho đến năm 2003 chỉ tiêu giường bệnh cho các khoa là 60 giường, đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu. Số lượng bệnh nhân cũng tăng nhanh, bệnh nhân hay phải nằm ghép nhưng Khoa Chấn thương đã đảm bảo các công tác điều trị về chuyên môn cũng như các hoạt động khác, mặt khác của khoa.

Các Trưởng khoa tiền nhiệm:

1. GS. Phan Đức Khâm – Trưởng khoa (1973 – 1978)

2. GS. Đào Xuân Trà - Trưởng khoa danh dự (1976 – 1978)

3. Bs CKII. Lê Thị Hợi –Trưởng khoa (1978 – 1996)

4. PTS. Nguyễn Anh Thư – Trưởng khoa (1996 – 1997)

5. Bs CKII. Nguyễn Thị Đợi – Trưởng khoa (1997 – 2003)

Một số thành tựu cơ bản:

Khoa đã áp dụng nhiều kỹ thuật hiện đại như: cắt dịch kính, mổ phaco, laser nội nhãn vào điều trị cho bệnh nhân. Hiện đang triển khai đề tài cấp bộ " Chuyển giao kỹ thuật cắt dịch kính xuống tuyến tỉnh". Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, đã có nhiều đoàn chuyên gia đến làm việc, trao đổi khoa học tại khoa Chấn thương. Trong khoa Chấn thương đã có nhiều bác sỹ  đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Trưởng khoa đương nhiệm:  Bs.Ts. Nguyễn Thị Thu Yên 

Phó Trưởng khoa:
  - Bs.Ths. Nguyễn Quốc Anh
  - Bs.Ths. Nguyễn Đức Thành 

Điều dưỡng trưởng khoa: Lê Thuý Hạnh

Đội ngũ cán bộ: có 08 Bác sỹ, 12 Y tá, 02 hộ lý

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Là Khoa lâm sàng chuyên sâu về lĩnh vực chấn thương mắt. Có nhiệm vụ: Điều trị các bệnh chấn thương về mắt và u mi hốc mắt; Hội chẩn các trường hợp bệnh khó, phức tạp thuộc lĩnh vực của Khoa được chuyển đến từ các khoa phòng khác hoặc từ tuyến dưới; Khám bệnh và điều trị ngoại trú những bệnh nhân điều trị nội trú ra viện nhưng còn trong thời gian cần theo dõi bệnh hoặc những trường hợp trong diện nghiên cứu của khoa.

Các danh hiệu thi đua khen thưởng:

- Là tổ lao động tiên tiến nhiều năm liền
- Hai bác sỹ đạt danh hiệu thầy thuốc ưu tú
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 68
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 68
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655935