Phòng Tài chính kế toán

Trong những ngày đầu thành lập Viện Mắt hột, Phòng Tài chính kế toán thuộc Phòng Hành chính quản trị.

Năm 1970, Phòng tài vụ được thành lập và tách ra từ phòng Hành chính quản trị do ông Kính (là cán bộ miền Nam tập kết) làm trưởng phòng. Sau ngày thống nhất đất nước 1975, ông Kính được chuyển về Miền Nam, bà Nguyễn Thị Mạn Vân được Bộ Y tế điều chuyển từ Xí nghiệp Dược phẩm TW1 về làm trưởng phòng Tài vụ từ  1975 - 1986. Giai đoạn này Phòng Tài vụ có 10 cán bộ. Sau đó, để phù hợp với chức năng công việc, Phòng Tài vụ được đổi tên là phòng Tài chính kế toán do cử nhân kinh tế Lê Kim Dung làm trưởng phòng (1986 – 1995). Năm 1995, Cử nhân kinh tế Vũ Lệ Xuân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính – Kế toán cho đến nay.

Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng như thời kỳ đổi mới, với vai trò là bộ phận tham mưu và quản lý kinh tế, tài chính phục vụ công tác khám chữa bệnh và mọi hoạt động của Bệnh viện, của ngành Mắt, đội ngũ cán bộ Phòng Tài Chính - Kế toán không ngừng nỗ lực, vượt khó, đảm trách nhiệm vụ “tay hòm chìa khoá” của Bệnh viện, không để xảy ra sai sót, thất thoát trong thu - chi, luôn điều chỉnh và xây dựng kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, chính xác, hiệu quả. Những cống hiến âm thầm của cán bộ nhân viên phòng Tài Chính Kế toán qua các thời kỳ đã góp phần không nhỏ cùng với sự phát triển đi lên của Bệnh viện Mắt TW – ngành Mắt Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình, nhất là trong thời kỳ đổi mới, với xu hướng hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

Lãnh đạo tiền nhiệm:

1.Ông Kính – Trưởng phòng (1970 – 1975)

2.Bà Nguyễn Thị Mạn Vân – Trưởng phòng (1975 – 1986)

3.CN. Lê Kim Dung – Trưởng phòng (1986 – 1995)

4.CN Trần Thị Nghĩa – Phó trưởng phòng (1975 -2007)

5. Cử nhân kinh tế Vũ Lệ Xuân - Trưởng phòng

Trưởng phòng đương nhiệmThạc sỹ kinh tế Nguyễn Thị Minh Hồi 

Phó Trưởng phòng:

   - Thạc sỹ kinh tế Nguyễn Thị Kim Dung

Cán bộ nhân viên:  27 người

Trình độ: 02 Thạc sỹ kinh tế, 09 cử nhân kinh tế và 16 trung cấp tài chính

Chức năng nhiệm vụ: Phòng Tài chính - Kế toán tham mưu và giúp Ban giám đốc quản lý các hoạt động tài chính của Bệnh viện, các chương trình viện trợ của ngành mắt. Thực hiện đúng chính sách của Nhà nước, Bộ y tế về tài chính.

Các danh hiệu thi đua - khen thưởng:

   - Năm 2004 Phòng TCKT và cá nhân Trưỏng phòng Vũ Lệ Xuân đã được Bộ Y tế tặng bằng khen.

   - Năm 2010 Phòng TCKT và cá nhân Trưỏng phòng Vũ Lệ Xuân đã được Bộ Y tế tặng bằng khen.

   - Năm 2011 Phòng TCKT và cá nhân Trưỏng phòng Vũ Lệ Xuân đã được Ban chấp hành công Đoàn y tế Việt Nam tặng bằng khen.

   - Năm 2012 Phòng TCKT và cá nhân Trưỏng phòng Vũ Lệ Xuân đã được Bộ Y tế tặng bằng khen.

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 93
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 93
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28181973