sinh hoạt khoa học Tiếng Việt - Khoa Chấn thương

Sinh hoạt khoa học Tiếng Việt - Khoa Chấn thương "Kết quả phẫu thuật nội soi nối thông túi lệ mũi" - BS. Nguyễn Cảnh Thắng. Điểm bảo bác sỹ nội trú "Kiểm soát cận thị bằng atropin nồng độ thấp" - BSNT 45. Vương Minh Chi

Sinh hoạt khoa học ngày 29/3/2023

Nhận xét đặc điểm tật khúc xả ở trẻ em tại Bệnh viện Mắt Trung ương trong thời gian 2021-2022 - BS. VŨ Thu Hương, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hiền. Điểm báo bác sỹ nội trú "Các bệnh lý ở mắt liên quan đột biến gene BEST1"-BSNT 45. Hậu Dương Trung. Giới thiệu thuốc: "Systane complete - Đơn giản hóa sự lựa chọn trong điều trị khô mắt" - Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed - Alcon

Management of pediatric corneal limbal dermoids

Sinh hoạt khoa học Tiếng Anh - Khoa giác mạc "Management of pediatric limbal dermoids" - Ths. Đỗ Tuyết Nhung. Điểm báo bác sỹ nội trú "An OCT Study of Anterior Nodular Episcleritis an Scleritis" - BSNT 45. Vũ Minh Tiến

Bilateral cavernous sinus dural arteriovenous fistula with initial ocular symptom

Cerebral venous sinus thrombosis and papilledema in vaccine - Induced thrombotic thrombocytopenia after Sars - Cov - 2 Vaccination

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2022

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC NĂM 2022
Trang 1 trong 7 1 2 3 4 5 6 7 > >>