Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo năm 2020 

Theo Kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020, trong thời gian tới Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

Theo Kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020, trong thời gian tới Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

     

Lớp đào tạo

Thời gian

Học phí

Khai giảng dự kiến

Lớp phẫu thuật Tạo hình- Thẩm mỹ khóa 12

3 tháng

20.000.000 đ

18/05/2020

Lớp phẫu thuật Mộng khóa 13

3 tháng

15.000.000 đ

18/05/2020

Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh

3 tháng

18.000.000 đ

Tháng 5

Lớp chuyên đề Siêu âm A, B

05 Tuần

8.000.000 đ

Khóa 2: Tháng 5

Khóa 3: Tháng 10

Lớp phẫu thuật Glôcôm khóa 2

3 tháng

15.000.000 đ

Tháng 6

Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu

1 tháng

5.000.000 đ

Tháng 7

Lớp Laser trong nhãn khoa

2 tháng

10.000.000 đ

Tháng 7

Lớp Mài lắp kính khóa 9

1 tháng

8.000.000 đ

Tháng 7

Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 42

6 tháng

12.000.000

Tháng 7

Chuyên đề Võng mạc đái tháo đường

3 tháng

15.000.000 đ

Tháng 7

Lớp Phẫu Thuật Dịch kính-Võng mạc

4 tháng

25.000.000 đ

Tháng 7

Lớp chuyên đề OCT

02 Tuần

3.000.000 đ

Tháng 7

Thực hành điều dưỡng khoa gây mê hồi sức

1 tháng

5.000.000 đ

Tháng 7

Lớp chuyên đề Chẩn đoán chức năng

3 tháng

15.000.000 đ

Tháng 7

Lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản khóa 2

1 tháng

5.000.000 đ

Tháng 8

Lớp chuyên đề Khúc xạ khóa 31

3 tháng

15.000.000 đ

Tháng 8

Lớp chuyên đề chụp mạch huỳnh quang

04 Tuần

5.000.000 đ

Tháng 8

Lớp chuyên đề Thị trường

02 Tuần

4.000.000 đ

Tháng 10

Lớp chuyên đề X-Quang - CT scanner - MRI

02 Tuần

3.000.000 đ

Tháng 11

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo (H.703), Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 0243.8228956.

7764 Go top