Phòng Vật tư trang thiết bị y tế

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về kế hoạch, quy trình mua sắm tài sản, quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trang thiết bị y tế. Quản lý toàn bộ các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ đang hoạt động cũng như  vật tư thiết bị y tế bị hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động của bệnh viện trong phạm vi phòng phụ trách. Mua sắm vật tư, thiết bị y tế. Quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các cán bộ kỹ thuật của phòng... 

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 94
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 94
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655501