Triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử năm 2022

Để triển khai thực hiện việc ký cam kết thực hiện Quy tắc ứng xử năm 2022 trên toàn Bệnh viện (theo Thông báo số 113/TB-TCCB ngày 17/6/2022)

Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14

Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - 2023 đủ điều kiện - tiêu chuẩn đưa ra lấy ý kiến quần chúng

Tổ chức kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp (Kỹ sư)

Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ hạng I, hạng II năm 2022

Hướng dẫn kê khai bổ sung lý lịch năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về việc triển khai thực hiện Công văn số 10716/BYT-TCCB ngay 17/12/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức hằng năm.
Trang 1 trong 2 1 2 > >>