Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14

Danh sách trích ngang thành tích cá nhân đề nghị xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú lần thứ 14 - 2023 đủ điều kiện - tiêu chuẩn đưa ra lấy ý kiến quần chúng

Tổ chức kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp (Kỹ sư)

Tổ chức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ hạng I, hạng II năm 2022

Hướng dẫn kê khai bổ sung lý lịch năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Bệnh viện về việc triển khai thực hiện Công văn số 10716/BYT-TCCB ngay 17/12/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế về việc bổ sung lý lịch công chức, viên chức hằng năm.

Hướng dẫn đăng ký, cài đặt ứng dụng kê khai Bảo Hiểm Xã Hội số (VSSID)

Nhằm nâng cao chất lượng của công tác bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cá nhân tham gia BHXH trong việc tra cứu tích hợp các thông tin như thẻ BHYT, quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.....trong năm 2021 BHXH Thành phố Hà nội triển khai việc áp dụng BHXH số VssID
Trang 1 trong 2 1 2 > >>