Chức năng nhiệm vụ của Bệnh Viện Mắt Trung Ương

1. Khám chữa bệnh, phòng bệnh và  phục hồi chức năng về Mắt cho bệnh nhân trong cả nước ở  tuyến cao nhất.

- Tiếp nhận bệnh nhân khám cấp cứu về mắt.

- Điều trị nội, ngoại trú cho BN theo BHYT, các BN mà các tuyến chưa có khả năng điều trị.

- Khám, chữa bệnh cho người nước ngoài.

- Khám giám định y khoa theo yêu cầu của hội đồng giám định y khoa Trung ương.

- Khám giám định y pháp theo trưng cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

- Phối hợp với các cơ sở phòng chống mù loà hoặc trung tâm phòng chống bệnh xã hội ở các tỉnh để phát hiện và dập tắt dịch về mắt.

- Thực hiện phòng bệnh và tuyên truyền phòng các bệnh về mắt.

- Khám và điều trị BN theo yêu cầu.

- Điều trị và phục hồi chức năng cho người khiếm thị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ Y tế.

2. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học phục vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo, góp phần giải phóng mù loà  cho nhân dân cả nước.

- Nghiên cứu  và ứng dụng các kỹ thuật mới trong khám và chữa bệnh về mắt.

- Nghiên cứu kết hợp y học dân tộc với y học hiện đại trong khám, chữa bệnh về mắt.

- Nghiên cứu các bệnh đặc thù về mắt.

- Nghiên cứu khoa học cơ bản về chuyên nghành mắt.

- Nghiên cứu phương pháp phòng bệnh mắt.

- Nghiên cứu xây dụng mô hình cơ cầu bệnh mắt trong toàn quốc.

- Nghiên cứu định hướng phát triển chuyên ngành mắt.

- Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ, và cấp cơ sở.

- Tổ chức các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.

- Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và với nước ngoài.

3. Đào tạo cán bộ chuyên nghành mắt

- Đào tạo cán bộ chuyên khoa mắt ở bậc trung học, cao đẳng, đại học và sau đại học.

- Là cơ sở thực hành của trường đại học Y Hà Nội.

- Đao tạo lại, đào tạo liên tục cho cán bộ công chức, viên chức trong bệnh viện.

- Đào tạo lại cho cán bộ tuyến dưới.

- Tham gia đào tạo phục vụ các chương tình quốc gia, các chương trình, dự án phối hợp với nước ngoài .

- Nhận đào tạo cho các thực tập sinh nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại bệnh viện.

- Biên soạn các giáo trình, tài liệu, sách giáo khoa phục vụ cho công tác giảng dạy học tập.

4. Chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật

- Tham mưu cho BYT về định hướng phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, phòng bệnh về mắt.

- Chỉ đạo, theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động chuyên môn của tuyến dưới.

- Chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới.

- Quản lý, tổ chức, triển khai các chương trình, dự án tuyến dưới.

- Phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nghành y tế để thực hiện truyền thông giáo dục sức khoẻ. Phát hành tờ rơi, tuyên truyền, giáo dục về cách phòng, chống các bệnh về mắt.

- Tham gia lập kế  hoạch và tổ chức thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ.

5. Phòng bệnh

- Duy trì lịch sinh hoạt gia đình người bệnh hàng tuần để tư vấn cho người nhà bệnh nhân về chăm sóc, nuôi dưỡng và cách phòng chống một số bệnh thường gặp ở mắt, phòng lây chéo trong bệnh viện.

- Tổ chức các câu lạc bộ sinh hoạt theo chuyên đề tại bệnh viện.

6. Quản lý bệnh viện

- Quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của bệnh viện theo quy định của nhà nước, cụ thể:

+ Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, tiền lương.

+ Quản lý tài chính, tài sản, cộng sản của bệnh viện.

+ Quản lý phát triển các dự án.

+ Quản lý chuyên môn kỹ thuật và người bệnh.

+ Quản lý hồ sơ bệnh án, tài liệu.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả viện trợ quốc tế.

- Quản lý các dịch vụ chuyên môn y tế và các dịch vụ khác để tăng nguồn kinh phí cho bệnh viện và cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan và cảnh quan môi trường.

7. Hợp tác quốc tế

- Chủ động khai thác, thiết lập mối quan hệ hợp tác quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về phòng bệnh và khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học , đào tạo cán bộ.

- Xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế, kể cả các tổ chức phi chính phủ để trình Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt ; tổ chức, huy động nguồn lực để thực hiện các dự án đó theo quy định của nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch và quản lý những  người nước ngoài đến theo chương trình hợp tác quốc tế với bệnh viện trong phạm vi hoạt động của bệnh viện theo quy định của BYT; cử cán bộ , học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài ; nhận giảng viên , học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại bệnh viện .

Tổ chức các hội nghị, hội thảo ,các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của bệnh viện quản lý theo quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại VN của thủ tướng Chính phủ. Việc ký kết hợp tác với nước ngoài, bệnh viện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 74
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 74
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28148116