KHOA Đáy mắt - Màng bồ đào

Địa chỉ: Tầng 3 nhà C - 85 Phố Bà Triệu -  Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+8424) 8263966

Máy lẻ : 158

Fax: (+8424) 9454956

Website: http://www.vnio.vn