Thông báo về việc tổ chức đào tạo và hội chẩn, tư vấn y học trực tuyến 

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó có nội dung thực hiện dãn cách xã hội từ ngày 01/04/2020 đến ngày 22/04/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch bệnh hiện nay; Từ ngày 05/05/2020, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức, thực hiện trở lại những hoạt động sau:

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó có nội dung thực hiện dãn cách xã hội từ ngày 01/04/2020 đến ngày 22/04/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch bệnh hiện nay; Từ ngày 05/05/2020, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức, thực hiện trở lại những hoạt động sau:

  1. Tiếp nhận các học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục Y dược và các học viên đang theo học các chương trình do Bệnh viện tổ chức.
  2. Tiếp tục triển khai hoạt động kết nối hội chẩn, tư vấn y học trực tuyến thường quy cho đối tượng bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên.

Trân trọng cảm ơn!

3721 Go top