Các phòng ban chức năng Bệnh Viện Mắt Trung Ương

1. PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

- Căn cứ nhiệm vụ của Bệnh viện hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện. 

- Tổ chức theo dõi đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét chỉ đạo. 

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới, phối hợp với các trường để thực hành cho học viên.

- Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện. 

- Tổ chức điều tra phối hợp công tác giữa các khoa phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. 

- Phối hợp với phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật cho tuyến dưới. 

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của nhà nước. 

- Đảm bảo việc lưu trữ thống kê khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định. 

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh vịên. 

- Xây dựng quy hoạch phát  triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên. 

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên. 

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện. 

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám đốc về công tác nhân sự, thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện; tổ chức và quản lý hồ sơ cán bộ, tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực; Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với người lao động (tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội…); Công tác thi đua khen thưởng…

3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN 

Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về công tác Phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cho nhân dân cả nước trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. Theo dõi, đôn đốc  kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới, tổ chức các đợt công tác hỗ trợ tuyến dưới, thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kỹ thuật ở tuyến dưới. Phối hợp với các khoa lâm sàng và Phòng Đào tạo NCKH thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới tại bệnh viện và tại cơ sở, xây dựng màng lưới chăm sóc mắt ban đầu ở cơ sở. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về chỉ đạo tuyến và hướng dẫn, phối hợp với tuyến dưới làm NCKH . Lập kế hoạch, theo dõi tiếp nhận, quản lý, đánh giá các đề án hợp tác quốc tế về PCML ở các địa phương. Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổ chức các Hội nghị ngành để rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến và báo cáo cấp trên.

4. PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Là Phòng nghiệp vụ, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

5. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trong những ngày đầu thành lập Viện Mắt hột, Phòng Tài chính kế toán thuộc Phòng Hành chính quản trị.

Năm 1970, Phòng tài vụ được thành lập và tách ra từ phòng Hành chính quản trị do ông Kính (là cán bộ miền Nam tập kết) làm trưởng phòng. Sau ngày thống nhất đất nước 1975, ông Kính được chuyển về Miền Nam, bà Nguyễn Thị Mạn Vân được Bộ Y tế điều chuyển từ Xí nghiệp Dược phẩm TW1 về làm trưởng phòng Tài vụ từ  1975 - 1986. Giai đoạn này Phòng Tài vụ có 10 cán bộ. Sau đó, để phù hợp với chức năng công việc, Phòng Tài vụ được đổi tên là phòng Tài chính kế toán do cử nhân kinh tế Lê Kim Dung làm trưởng phòng (1986 – 1995). Năm 1995, Cử nhân kinh tế Vũ Lệ Xuân được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Tài chính – Kế toán cho đến nay.

Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt cũng như thời kỳ đổi mới, với vai trò là bộ phận tham mưu và quản lý kinh tế, tài chính phục vụ công tác khám chữa bệnh và mọi hoạt động của Bệnh viện, của ngành Mắt, đội ngũ cán bộ Phòng Tài Chính - Kế toán không ngừng nỗ lực, vượt khó, đảm trách nhiệm vụ “tay hòm chìa khoá” của Bệnh viện, không để xảy ra sai sót, thất thoát trong thu - chi, luôn điều chỉnh và xây dựng kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ, chính xác, hiệu quả. Những cống hiến âm thầm của cán bộ nhân viên phòng Tài Chính Kế toán qua các thời kỳ đã góp phần không nhỏ cùng với sự phát triển đi lên của Bệnh viện Mắt TW – ngành Mắt Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của mình, nhất là trong thời kỳ đổi mới, với xu hướng hội nhập và phát triển mạnh mẽ.

6. PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng; Tổ chức tốt hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo qui định; Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của Bệnh viện; Kiểm tra, bảo quản, sử dụng, vận hành các máy móc, thiết bị thông dụng thuộc phạm vi phòng quản lý; Quản lý nhà cửa, đất đai, kho tàng; Quản lý các phương tiện vận tải, xe cấp cứu Bệnh viện; Cung cấp đầy đủ điện nước sạch; Đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan bệnh viện; nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng; Kiểm tra đôn đốc sử dụng hợp lý, hiệu quả; tham mưu lãnh đạo công tác xây dựng, phát triển cơ sở vật chất bệnh viện….

7. PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về kế hoạch, quy trình mua sắm tài sản, quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng và sửa chữa máy móc trang thiết bị y tế. Quản lý toàn bộ các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ đang hoạt động cũng như  vật tư thiết bị y tế bị hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động của bệnh viện trong phạm vi phòng phụ trách. Mua sắm vật tư, thiết bị y tế. Quản lý, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho các cán bộ kỹ thuật của phòng...

8. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

a. Quản lý công tác khoa học

- Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước của Bệnh viện.

- Sắp xếp các chương trình sinh hoạt khoa học hàng tháng

- Tham gia tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị nhãn khoa

- Quản lý và tổ chức các hoạt động cho phòng Hội chẩn từ xa và phòng Nghe nhìn

b. Quản lý công tác đào tạo

- Tổ chức quản lý các lớp Y tá chuyên khoa mắt

- Quản lý các đối tượng đến xin học kèm cặp tại bệnh viện

- Tổ chức các lớp đào tạo lại cho bác sỹ, điều dưỡng, hộ lý trong bệnh viện

- Quản lý các đối tượng đến học tại phòng mổ thực nghiệm

- Phối hợp cùng trường Đại học Y Hà nội, Cao đẳng Y tế Nam Định,vv..đào tạo chuyên khoa cho các đối tượng trung học, đại học và sau đại học.

c. Các công tác khác

- Quản lý thư viện

- Phối hợp với Hội nhãn khoa Việt Nam tiến hành in ấn tạp chí Nhãn khoa và tổ chức các hoạt động của Hội.

9. BAN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tham mưu và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình truyền thông phòng bệnh cho ngành và Bệnh viện. Cầu nối thông tin cho ngành và lãnh đạo bệnh viện với người bệnh...  Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục kiến thức về cách bảo vệ và chăm sóc mắt trong cộng đồng; mục tiêu phát triển của ngành mắt, xây dựng hình ảnh Bệnh viện Mắt TW và người thầy thuốc nhãn khoa ... Tuyên truyền bám sát các nhiệm vụ chính trị của Bệnh viện, các ngày lễ, ngày hội, các sự kiện chính trị tiêu biểu của đơn vị, của ngành và của đất nước. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm truyền thông như: Tạp chí ngành, bản tin, website, poster cổ động, pa-nô, băng-rôn... 

10. PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phòng công nghệ thông tin chính thức được thành lập năm 2010, chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Xây dựng chiến lược, kế hoạch, chương trình đề án, dự án về nghiên cứu ứng dụng và quản lý hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ các hoạt động quản lý của Bệnh viện. Bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo hoạt động của hệ thống và thiết bị kỹ thuật tin học. Bảo vệ, lưu trữ, khai thác dữ liệu. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn tin học ứng dụng và phổ biến những kiến thức mới về công nghệ tin học cho cán bộ công chức Bệnh viện...


11. TỔ THƯ KÝ ĐỐI NGOẠI

Là đầu mối liên hệ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; Lập kế hoạch công tác, phiên dịch,  tiếp đón các đoàn khách quốc tế đến công tác tại Bệnh viện và các địa phương trong cả nước; Hoàn thành các thủ tục tiếp nhận các dự án, viện trợ nứơc ngoài cho Bệnh viện và ngành Mắt; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao.

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 79
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 79
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28181693