Khoa Dược

Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của GĐ bệnh viện , có chức năng quản lý và tham mưu cho GĐ bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

 Lịch sử hình thành phát triển Khoa Dược bệnh viện Mắt TW đã được cập nhật trong cuốn “ Bệnh viện Mắt TW, ngành mắt Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển” xuất bản 2007

Các lãnh đạo tiền nhiệm của khoa Dược

1. Dược sĩ Tôn Nữ Minh Chí

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ khi thành lập bệnh viện 1956 đến khi nghỉ hưu năm 1981

2. Dược sĩ Nguyễn Thị Bạch Liên

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ đầu năm 1982 đến khi đi công tác chuyên gia Angieri vào cuối năm 1982

3. Dược sĩ Nguyễn Cảnh Hà

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ cuối năm 1982 đến 1994

4. Dược sĩ Nguyễn Thị Kim

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ năm 1994 đến 2000

5. Dược sĩ Dương Quỳnh Hương

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ 1/1/2000 đến 31/12/2004

6. Dược sĩ Nguyễn Thị Bích Mai

Giữ chức trưởng Khoa Dược từ năm 2005 đến 2012

Nhân sự và Ban lãnh đạo đương nhiệm

 - Ths.Ds Vũ Hồng Minh sinh năm 1975. Giữ chức trưởng Khoa Dược từ tháng 3/2012

 - Ds Vũ Thị Ngoãn sinh năm 1960. Phó trưởng Khoa Dược từ năm 2001

 - Ths.Ds Nguyễn Mai Lan sinh năm 1964. Phó trưởng Khoa Dược từ năm 2013

 - KTV Phạm Thị Hoàng Ngân, KTV trưởng từ năm 2008

 - Đội ngũ cán bộ hiện tại: 23 người. Trong đó có 5 Đảng viên ĐCS Việt Nam

 - Cơ cấu chuyên môn:

         Thạc sĩ: 03 người

         Dược sĩ đại học: 02 người

         Cử nhân: 02 người

         Dược sĩ trung học: 12 người

         Dược tá: 02

Nhiệm vụ của khoa Dược

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa). 

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầ

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.   

Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn, bào chế thuốc đông y, sản xuất thuốc từ dược liệu sử dụng trong bệnh viện.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện 

Các thành tựu, danh hiệu thi đua đã đạt được cơ bản đã đăng ở cuốn “ Bệnh viện Mắt TW, ngành mắt Việt Nam 50 năm xây dựng và phát triển” xuất bản 2007. Khoa Dược xin bổ xung thêm danh hiệu thi đua của 1 số lãnh đạo tiền nhiệm sau đây.

1. Dược sĩ Nguyễn Thị Bích Liên

  -  Huân chương kháng chiến hạng Nhì (1986)

  -  Huy chương vì sự nghiệp Nhân dân (13/8/1995)

  -  Huy chương kháng chiến hạng Nhất (Thời kì kháng chiến chống Mỹ)

  -  Danh hiệu thầy thuốc ưu tú (cấp ngày 4/7/1997)

2. Dược sĩ Nguyễn Thị Kim Nhung

  -  Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba

  -  Nhiều bằng khen la chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và bộ.