Kính mời tham dự hội thảo: Hướng tiếp cận cá thể hóa và chủ động trong điều trị cho bệnh nhân nAMD 

14:00 - 15:30, thứ Tư, ngày 15/07/2020. Truyền hình trực tiếp từ bệnh viện Mắt Trung Ương.