Phòng Kế hoạch tổng hợp

Lịch Sử Hình Thành

 Phòng kế hoạch tổng hợp tiền thân là phòng Y vụ, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện. Được hình thành và phát triển ngay từ khi bệnh viện được thành lập:

Các Trưởng phòng tiền nhiệm:

1.    ThS.BS Hoàng Việt Nga ( Từ 2003 đến hết năm 2010)

Trưởng phòng đương nhiệm

ThS.BS Hoàng Minh Anh ( Từ 2011 đến nay)

Phó Trưởng phòng:

-ThS.Bs Nguyễn Diệu Linh 

Đội ngũ cán bộ: Tổng số có 23 Cán bộ viên chức: Bác sỹ 8; Điều dưỡng 14; Y công 01

Trình độ:

8 Bác sĩ

14 Diều dưỡng

1 Y công

Nhiệm vụ chính: 

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện
 •  Tổ chức, theo dõi, đôn dốc, đánh giá, hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 •  Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
 •  Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.
 •  Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 •  Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo bệnh án theo quy định.
 •  Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện.
 •  Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 •  Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm hoạ và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện

Các thành tựu cơ bản:

 • Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được Giám đốc bệnh viện giao, làm đúng chức trách theo quy chế bệnh viện do Bộ Y Tế ban hành
 • Tổ chức đón tiếp người bệnh vào viện mỗi năm khoảng 30.000 lượt
 • Khám bệnh 400.000 lượt
 • Quản lý hơn 300.000 Bệnh án
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện
 • Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện để hoàn thành tốt các công việc chuyên môn do Bộ Y Tế chỉ đạo như:
 • Xây dựng giá viện phí để ban hành Thông tư liên bộ số 03; 04 và  37
 • Xây dựng  “ Hướng dẫn phân tuyến kỹ thuật” xuất bản năm 2013
 • Xây dựng  “ Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám, chữa bệnh  chuyên ngành nhãn khoa  ”   xuất bản năm 2014
 • Xây dựng  “ Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt” xuất bản năm 2015
 • Xây dựng Thông tư 27 năm 2013; Thông tư 04 năm 2017 về vật tư y tế; các Thông tư 45; 50; 02 của Bộ Y tế ban hành năm 2017 

Các danh hiệu thi đua:

Tập thể:

 • Tất cả các năm đạt tập thể lao động tiên tiến hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • 08 Bằng khen của Bộ Y Tế:

+ 2007: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện.

+ 2007: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

 + 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về đạt thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế giai đoạn 2006-2010.

+ 2010: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về có nhiều thành tích trong xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm y tế.

+ 2012: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển bệnh viện.

+ 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch y tế 2014.

+ 2015: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2011-2015.

+ Năm 2015 được Bộ Y Tế tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

Cá nhân:

1.    ThS.BS Hoàng Việt Nga 04 bằng khen của Bộ Y Tế các năm: 2004; 2005; 2007; 2010; và 01 bằng khen của Liên đoàn lao động Việt nam 2007

2.     ThS.BS Hoàng Minh Anh có 5 bằng khen và 02 giấy khen: 04 bằng khen của Bộ Y Tế các năm: 2011; 2012; 2015; 2016;  01 bằng khen của Công đoàn y tế Việt nam 2016; 01 giấy khen của Sở Y     Tế Vĩnh phúc và 01 giấy khen của Công đoàn quận Hai bà Trưng

3.    ThS.Bs Nguyễn Diệu Linh : 01 bằng khen của Bộ Y Tế năm 2011 và Giấy khen 03: Sở Y Tế Hưng Yên năm 2010; Sử Y Tế Thái Nguyên năm 2012 và Trường Đại học Y Hà Nội năm 2015

4.    ThS.Bs Nguyễn Quốc Vương 01 bằng khen của UBND Tỉnh Lai Châu

 

Thống kê truy cập
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 74
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 74
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28148131