Kế hoạch đào tạo năm 2021 của Bệnh viện Mắt Trung Ương 

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2021 các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên.

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2021 các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.38228956.

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TW NĂM 2021
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian Học phí dự kiến/khóa Đối tượng tham gia học Đơn vị và CB chịu trách nhiệm
1 Khóa 32: Tháng 03 - 06/2021
Khóa 33: Tháng 08 -10/2021
Lớp Khúc xạ 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
2 Khóa 10: tháng 07/2021
Khóa 11: tháng 11/2021
Lớp Mài lắp kính 1 tháng 8.000.000 Đã tốt nghiệp ĐDĐK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ + Phòng VT
3 Khóa 5: Tháng 04/2021
Khóa 6: Tháng 10/2021
Tiêm Nội nhãn 2 Tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh)
4 Khóa 2: Tháng 08/2021 Lớp Vi phẫu cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Dũng + NB. Hồng) +Wetlab H.702
5 Khóa 43: 03-09/2021 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt 6 tháng 12.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ đa khoa chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN. Hạnh + NB. Hồng) + Các Khoa
6 Khóa 13: 05-10/2021 Lớp Phẫu Thuật Dịch kính-Võng mạc 4 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.K Trung + Ths. Dũng) + K. CT + K. DKVM
7 Khóa 2: Tháng 05-07/2021 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
8 Khóa 1: Tháng 08/2021 Lớp chuyên đề OCT 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
9 Khóa 18: Tháng 4/2021 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B 05 Tuần 8.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA
10 Khóa 1: Tháng 11/2021 Lớp chuyên đề X-Quang - CT scanner - MRI 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + CN. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Chấn thương
11 Khóa 14: 03-05/2021
Khóa 15: 08-10/2021
Lớp chuyên đề PT tạo hình- Thẩm mỹ 3 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + Ths. Ngọc) + Khoa PT TH&TM
12 Khóa 15: 04-06/2021 Lớp phẫu thuật Mộng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Ngọc + BS. Đạt) + Khoa GM + Khoa KB&ĐTTYC
13 Khóa 2: Tháng 06-09/2021 Lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
14 Khóa 2: Tháng 03/2021 Lớp chuyên đề Glôcôm cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
15 Khóa 1: Tháng 03/2021 Laser trong nhãn khoa 2 tháng 10.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (PGS. Vân Anh + Ths. K. Trung + Ths. Trang) + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
16 Khóa 4: Tháng 09/2021 Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDCK, BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + NB. Hồng) + Khoa khám bệnh&ĐTNT
17 Khoá 1: Tháng 09/2021 Lớp chuyên đề xét nghiệm vi sinh và tế bào học trong nhãn khoa 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà) + Khoa Xét nghiệm
18 Khóa 1: Tháng 07 - 10/2021 Phẫu thuật đường lệ 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths. Giang + Ths. Dũng) + Khoa Chấn thương + Khoa Thẩm mỹ + Khoa Giác mạc
19 Khóa 21: Tháng 06 - 12/2020 Lớp PT Phaco cơ bản 8 tháng 30.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt và có chứng nhận học Simulator Phòng ĐT (Ths. K Trung + CN. Hà + BS. Đạt) + Các Khoa
20 Khoá 3: Tháng 06/2021 Lớp Lác và sụp mi 3 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + CN. Linh) + Khoa Mắt trẻ em
21 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp trên máy mô phỏng Simulator (lớp Phaco, Dịch kính võng mạc …) 1 tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà ) + Phòng Simulator D.510
22 Lịch cụ thể của trường ĐH Y Hà Nội Lớp Bác sỹ Chuyên khoa Định hướng (liên kết với ĐH Y Hà Nội)     Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths. K Trung + Ths. Trang + CN. Linh) + Các Khoa
_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo nhu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể đăng ký để mở lớp theo yêu cầu cụ thể.
_ Tuỳ theo tình hình thực tế (do ảnh hưởng của dịch covid), các lớp có thể giảng lý thuyết online & thực hành lâm sàng tại bệnh viện và tại cơ sở.

_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
7048 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế