Khoa Xét nghiệm tổng hợp

Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm về Huyết học, Sinh hoá, Vi sinh vật và Giải phẫu bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị. áp dụng, nghiên cứu các kỹ thuật mới, tiên tiến để chẩn đoán, theo dõi, điều trị các bệnh lý về mắt; Tiến hành nghiên cứu các đề tài khoa học theo chuyên khoa hoặc phối hợp với các khoa, các bệnh viện khác; Tham gia đào tạo, huấn luyện cho tuyến dưới và các đối tượng chuyên khoa khi có yêu cầu; Tham gia hội chẩn trong và ngoài bệnh viện theo từng chuyên khoa khi cần thiết.

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655927