BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG

Địa chỉ: 85 Phố Bà Triệu - Phường Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel: (+84 24)3826 3966  - Fax: (+84 24)3945 4956 

 
   
 
 
Hướng dẫn khai bao y tế