Gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh và phẫu thuật, áp giá trúng thầu của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2021

Công khai kết quả trúng thầu: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 (đợt 2) của Bệnh viện Mắt Trung ương.

Phê duyệt nhà thầu có tên dưới đây trúng thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 (đợt 2) của Bệnh viện Mắt Trung ương chi tiết như sau:

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2

Phê duyệt nhà thầu có tên dưới đây trúng thầu gói thầu Mua Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt Trung ương chi tiết như sau:

Quyết định: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt TW

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 của Bệnh viện Mắt TW

Bệnh viện Mắt TW - Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019

Công khai kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị Công nghệ thông tin năm 2019
Trang 1 trong 2 1 2 > >>
    Hướng dẫn khai bao y tế