Thư mời chào giá : Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên Sars-CoV-2

Bệnh viện Mắt TW kính mời các đơn vị cung cấp tham gia chào giá cung cấp Test xét nghiệm định tính phát hiện kháng nguyên Sars-CoV-2

Kết quả trúng thầu: Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, phi cầu, hai càng, chất liệu Acrylic ngậm nước, lọc ánh sáng xanh

Điểm hội tụ: Đơn tiêu Điểm Phi cầu, hai càng, chất liệu: Acrylic hydropholic Lọc ánh sánh xanh, Kích thước vết mổ: 2,8mmkèm catridge và injector

Kết quả trúng thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung dây silicone dùng trong mổ bong võng mạc năm 2021

QUYẾT ĐỊNH: Về việc chỉ định nhà thầu trúng thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung dây silicone dùng trong mổ bong võng mạc năm 2021

Gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh

Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm bổ sung găng tay dùng trong khám bệnh và phẫu thuật, áp giá trúng thầu của Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác năm 2021
Trang 1 trong 3 1 2 3 > >>