Bệnh glô-côm: phát hiện sớm, theo dõi và điều trị

Bệnh viện Mắt TW Glôcôm là một bệnh nguy hiểm và phức tạp trong nhãn khoa, theo thống kê của tổ chức y tế thế giới ( WHO), glôcôm là nguyên nhân đứng thứ 2 gây mù loà sau đục thuỷ tinh thể và là nguyên nhân hàng đầu gây mù không hồi phục. Ở Việt Nam, từ lâu glôcôm được biết đến trong dân gian dưới tên “ thiên đầu thống ”.Ngày nay, Glôcôm được coi là một nhóm bệnh có nhiều nguyên nhân và cơ chế bệnh sinh khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là khi toàn phát thì nhãn áp tăng quá mức chịu đựng của mắt gây lõm và teo thị thần kinh, dẫn tới tổn hại thị trường. Có 2 thể glôcôm nguyên phát là glôcôm góc đóng nguyên phát và glôcôm góc mở nguyên phát với cơ chế bệnh sinh và triệu chứng lâm sàng khác nhau.