Kính mời tham dự hội thảo: Phim nước mắt bất ổn định trong bệnh lý khô mắt - từ lý thuyết đến ứng dụng lâm sàng 

13h30 - 15h30, thứ tư ngày 12/05/2021: truyền hình trực tiếp từ Bệnh viện Mắt Trung Ương
Hướng dẫn khai bao y tế