Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch

Bệnh hắc võng mạc trung tâm thanh dịch (Central serous chorioretinopathy) Bs.Ths. Cù Thanh Phương Là một bệnh lành tính chưa rõ nguyên nhân, gặp ở khắp nơi trên thế giới, nhưng thấy nhiều ở Đông nam á như Nhật bản, Trung quốc, Việt nam v.v..