Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến

+ Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về công tác Phòng chống mù loà và chăm sóc mắt cho nhân dân cả nước trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thực hiện. 

+ Theo dõi, đôn đốc  kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới, tổ chức các đợt công tác hỗ trợ tuyến dưới, thông báo kịp thời các sai sót về chuyên môn kỹ thuật ở tuyến dưới. 

+  Phối hợp với các khoa lâm sàng và Phòng Đào tạo NCKH thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới tại bệnh viện và tại cơ sở, xây dựng màng lưới chăm sóc mắt ban đầu ở cơ sở. 

+ Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về chỉ đạo tuyến và hướng dẫn, phối hợp với tuyến dưới làm NCKH.

+ Lập kế hoạch, theo dõi tiếp nhận, quản lý, đánh giá các đề án hợp tác quốc tế về PCML ở các địa phương. 

+ Định kỳ sơ kết, tổng kết, tổ chức các Hội nghị ngành để rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến và báo cáo cấp trên.          

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 66
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 66
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28655768