Phòng Công Tác Xã Hội - Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn Người bệnh và Người nhà người bệnh

                                                    024.3944.5196

Số điện thoại hẹn lịch khám (Giờ trực điện thoại: từ 7.30 đến 16.00 các ngày trong tuần, trừ thứ 7, Chủ nhật, ngày Lễ, Tết)

                                                    0877.129.180

Danh sách số điện thoại đường dây nóng nội bộ của Bệnh viện Mắt TW ( chỉ dành cho nhân viên y tế)

 

Hotline trực Cấp cứu0961090964

Hotline trực Gây mê - Hồi sức: 0981095115

Hotline trực XN máu: 0961150282

></a>
   </div>
  </div>
</div>


 <!--
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-120902428-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-104389361-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>

<div id=