Bệnh viện Mắt TW mở rộng công tác đào tạo tại cơ sở

Ngày 14/9/2023 Hội đồng chấm thi phẫu thuật viên Phaco do PGS.TS. Cung Hồng Sơn – Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng đã đến công tác và tổ chức chấm thi tại Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ. BS. Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ trân trọng cảm ơn BVMTW, phòng QLKH-ĐT trong nhiều năm qua đã giúp đỡ tỉnh Phú Thọ đào tạo tay nghề cho nhiều bác sĩ, điều dưỡng nhãn khoa. Việc tổ chức thi tại cơ sở lần này sẽ giúp cho Bệnh viện Mắt Phú Thọ chuẩn hoá đội ngũ phẫu thuật viên, nâng cao chất lượng điều trị đục thể thuỷ tinh cho người bệnh.

Tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore khóa 1

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt (VNEH) hợp tác giữa Bệnh viện Mắt Trung ương và Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore (SNEC) khóa 1, cụ thể như sau: Hình thức học và chỉ tiêu đào tạo: Học viên học tập trung liên tục trong 04 tháng tại Bệnh viện Mắt TW (từ tháng 09/2023 đến tháng 12/2023), dự kiến khai giảng & hoàn thành thủ tục nhập học vào 14h00 thứ ba ngày 05/09/2023. Chỉ tiêu đào tạo: 30 - 40 học viên. Phương tiện, tài liệu giảng dạy: Học viên học trực tiếp tại Bệnh viện Mắt TW, đồng thời được tiếp cận phương pháp đào tạo mới lấy người học làm trung tâm và nguồn cơ sở dữ liệu trực tuyến được xây dựng bởi SNEC, dưới sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm của VNEH. Chứng chỉ đào tạo liên tục: Điều dưỡng Chuyên khoa Mắt do VNEH & SNEC cấp.

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm khóa 2

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm khóa 2.

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 16

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 16.

Kế hoạch đào tạo năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo Kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 (văn bản kèm theo) các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên. Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo đăng ký theo link google form có trong công văn tuyển sinh dưới đây

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Khúc xạ khóa 33A và 33B

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức hai lớp chuyên đề Khúc xạ, dự kiến khai giảng vào ngày thứ hai 06/03/2023, thông tin cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề OCT trong Nhãn khoa

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề OCT trong nhãn khoa. Khai giảng: Dự kiến vào ngày 07/11/2022.

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ khóa 16

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ trong nhãn khoa khóa 16 (từ tháng 10 – 12/2022).

Thông báo Tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 44

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 44, cụ thể như sau: Hình thức học và chỉ tiêu đào tạo: - Học viên học tập trung liên tục trong 06 tháng tại Bệnh viện Mắt TW (từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022), dự kiến khai giảng & thủ tục nhập học vào 8h30 thứ ba ngày 05/07/2022. - Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên. - Ưu tiên xét tuyển hồ sơ các đối tượng: đang công tác tại các cơ sở y tế, xếp loại tốt nghiệp, đối tượng chính sách XH hoặc thuộc khu vực miền núi, đồng bào DTTS
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>