Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm khóa 2

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm khóa 2.

Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 16

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 16.

Kế hoạch đào tạo năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo Kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 (văn bản kèm theo) các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên. Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo đăng ký theo link google form có trong công văn tuyển sinh dưới đây

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Khúc xạ khóa 33A và 33B

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức hai lớp chuyên đề Khúc xạ, dự kiến khai giảng vào ngày thứ hai 06/03/2023, thông tin cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề OCT trong Nhãn khoa

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề OCT trong nhãn khoa. Khai giảng: Dự kiến vào ngày 07/11/2022.

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ khóa 16

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề phẫu thuật Tạo hình – Thẩm mỹ trong nhãn khoa khóa 16 (từ tháng 10 – 12/2022).

Thông báo Tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 44

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 44, cụ thể như sau: Hình thức học và chỉ tiêu đào tạo: - Học viên học tập trung liên tục trong 06 tháng tại Bệnh viện Mắt TW (từ tháng 07/2022 đến tháng 12/2022), dự kiến khai giảng & thủ tục nhập học vào 8h30 thứ ba ngày 05/07/2022. - Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên. - Ưu tiên xét tuyển hồ sơ các đối tượng: đang công tác tại các cơ sở y tế, xếp loại tốt nghiệp, đối tượng chính sách XH hoặc thuộc khu vực miền núi, đồng bào DTTS

Kế hoạch đào tạo năm 2022 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2022 , các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên

Tổ chức đào tạo đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện nay, từ ngày 14/02/2022 Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức thực hiện trở lại hoạt động tiếp nhận các học viên, sinh viên của các cơ sở giáo dục Y dược và các học viên đang theo học các chương trình do Bệnh viện tổ chức.
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>