Phòng Điều dưỡng trưởng

Là Phòng nghiệp vụ, làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Quá trình phát triển

Từ những ngày đầu thành lập Viện Mắt, Phòng Y tá là một bộ phận trực thuộc phòng Y vụ, nay gọi là Phòng kế hoạch tổng hợp. Năm 1991 được tách ra thành Phòng Y tá trưởng viện. Năm 1992, bệnh viện ra quyết định thành lập Phòng y tá trưởng theo chủ trương của Bộ Y tế.

Ban đầu, với biên chế 4 người (3 y tá và 1 hộ lý), Phòng có những nhiệm vụ chính như sau: Quản lý chuyên môn, vệ sinh, nhân lực khối y tá (điều dưỡng), kỹ thuật viên, dược sỹ trung học, dược tá và hộ lý, y công trong toàn Bệnh viện; phân công trực, phân lịch làm ngoài giờ (làm phòng khám); đề xuất với Ban giám đốc, Phòng Tổ chức cán bộ tuyển dụng y tá, hộ lý, y công và đề cử y tá trưởng các khoa tham gia học lớp quản lý điều dưỡng; thường xuyên tăng cường nhân lực điều dưỡng, hộ lý cho các khoa lâm sàng khi cần thiết để đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh. Đến năm 2004, Phòng Y tá trưởng được đổi tên thành Phòng Điều dưỡng theo chủ trương của Bộ Y tế.

Trong nhiều năm qua, Phòng Điều dưỡng luôn thực hiện tốt vai trò chỉ đạo của mình trong công tác tổ chức chăm sóc người bệnh tại các khoa, phòng trong bệnh viện. Đồng thời luôn tích cực, phối hợp với các khoa/phòng và trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến của bệnh viện trong việc tổ chức tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất nghề nghiệp, rèn luyện y đức, kỹ năng giáo tiếp cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý, y công góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại Bệnh việ

Nhân sự qua các thời kỳ

Các trưởng Phòng tiền nhiệm

   - Điều dưỡng Nguyễn Thị Ánh Tuyết

   - Điều dưỡng Đặng Thị Phúc

Trưởng Phòng đương nhiệmThs. Lê Hoàng Yến

Phó Trưởng Phòng:  CN. Phạm Thị Kim Đức

Mô hình hoạt động của Phòng Điều dưỡng

 • Đội ngũ viên chức hiện nay gồm: 11 người (5 biên chế và 6 hợp đồng), trong đó bao gồm 10 điều dưỡng và 1 y công.
 • Trình độ chuyên môn: 1 thạc sỹ quản lý bệnh viện; 3 cử nhân điều dưỡng; 6 điều dưỡng trung cấp và 1 y công.

Trưởng Phòng: Phụ trách chung

Phó trưởng Phòng và 2 điều dưỡng trình độ cử nhân: Tham gia phụ trách giám sát khối, cụ thể như sau:

 •    - CN. Phạm Thị Kim Đức: Phụ trách giám sát khối lâm sàng có giường bệnh điều trị nội trú
 •    - CN. Phạm Thanh Thủy: Phụ trách giám sát khối Khám bệnh
 •    - CN. Nguyễn Hồng Hạnh: Phụ trách giám sát khối cận lâm sàng
 •    - 6 điều dưỡng trung cấp: Tham gia đội tư vấn (hướng dẫn viên).

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng

Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. Thông tư đã quy định rõ tổ chức, nhiệm vụ của Phòng Điều dưỡng cụ thể như sau:

 • Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;
 • Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;
 • Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;
 • Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;
 • Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;
 • Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;
 • Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công. 

Những thành tựu cơ bản đã đạt được

 • Chỉ đạo, xây dựng, tổ chức tốt công tác chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.
 • Phòng Điều dưỡng đã tổ chức được thành công những buổi bình kế hoạch chăm sóc người bệnh hàng tháng theo kế hoạch được Giám đốc bệnh viện phê duyệt (Là một trong những bệnh viện đầu tiên của Việt Nam tổ chức được các buổi bình kế hoạch chăm sóc người bệnh, các bệnh viện khác chủ yếu là tổ chức bình phiếu chăm sóc).
 • Phòng đã phối hợp tổ chức thành công các Hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2007, 2009, 2011 và đang triển khai chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2013 với nhiều chuyên đề phong phú, hấp dẫn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.
 • Phòng đã xây dựng hoàn thiện đề án thành lập đội ngũ tư vấn viên, hiện đang triển khai thực hiện ở bệnh viện giai đoạn 1: thành lập tổ tư vấn (hướng dẫn viên).
 • Tổ chức tốt các lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp cho điều dưỡng, kỹ thuật viên viên, hộ lý trong bệnh viện.
 • Phối hợp tốt với các khoa trong việc hướng dẫn, giám sát, kiểm tra điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý thực hiện quy trình chăm sóc, vệ sinh tại Bệnh viện.
 • Lập kế hoạch quản lý, dự trù mua sắm vật tư tiêu hao. Kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo qui định.
 • Phối hợp giám sát tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ bố trí, điều động điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ lý để đảm bảo công tác chăm sóc người bệnh của bệnh viện.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học. Là một trong những đơn vị có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng cấp cơ sở được nghiệm thu (6 đề tài tính từ năm 2008 đến nay).
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh toàn diện đúng quy định.
 • Danh hiệu đã đạt được trong nhưng năm gần đây

      Danh hiệu tập thể

 •    - Năm 2007: Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen cho Phòng điều dưỡng BV Mắt TW đã có nhiều thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển Bệnh viện.
 •    - Năm 2011: Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Phòng điều dưỡng Bệnh viện Mắt TW đã có nhiều thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ y tế.
 •    - Nhiều năm liền được Giám đốc Bệnh viện trao tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.
 •    - Được tặng nhiều danh hiệu trong các phong trào thi đua của công đoàn bệnh viện, bệnh viện đề ra như: đạt giải 3 Hội thi cắm hoa cấp bệnh viện và cấp Cụm năm 2011; đạt giải ba năm 2011, giải nhất năm 2013 trong Hội thi văn nghệ cấp Bệnh viện; giải nhì Hội thi kéo co năm 2012; …….

       Danh hiệu cá nhân

 •    - Ths. Lê Hoàng Yến: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012
 •    - CN. Phạm Thị Kim Đức: Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011; Giải nhì Hội thao sáng tạo tuổi trẻ năm 2011 và giải khuyến khích năm 2012;
 •    - Cán bộ viên chức của Phòng được nhận Bằng khen của Bộ Y tế, công đoàn ngành y tế, liên đoàn lao động khen tặng,….
 • Phương hướng phấn đấu
 •    - Phấn đấu 80% cán bộ của Phòng đạt trình độ cử nhân điều dưỡng trở lên
 •    - Hoàn thiện và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh, kỹ năng giao tiếp ứng xử của khối điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý trong bệnh viện.
 •    - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong khối điều dưỡng – kỹ thuật viên – dược sỹ trung học trong bệnh viện.
Thống kê truy cập
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 72
  • Thành viên Thành viên 1
  • Tổng Tổng 73
  • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 28148589