Giảm thị lực người già

Giảm thị lực ở người già , có thể phòng ngừa ? Sinh-lão-bệnh-tử là chu trình khép kín của tự nhiên. Hai giai đoạn sau: sự lão hoá và cái chết xem chừng thật chua xót và khó chấp nhận. Chúng ta ngày càng có tuổi thọ cao hơn, đó là một thực tế đáng mừng. Còn cái chết, như ai đó đã từng nói: cái chết là cần thiết để cuộc sống mãi mãi trường tồn. Vượt qua sự sợ hãi, khi ngẫm nghĩ cho thấu đáo, hẳn tôi và các bạn cũng đồng ý với quan niệm rất “ biện chứng” trên.