STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 Số: 2024/HD-BVMTW 27/11/2020 Cơ sở Hướng dẫn đánh giá , xếp loại chất lượng viện chức
2 120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Chính phủ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
3 52/2019/QH14 27/12/2019 Quốc hội Luật Cán bộ, công chức, viên chức sửa đổi năm 2019
4 Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm 25/11/2019 Cơ sở Hướng dẫn đánh giá đảng viên, chi bộ cuối năm
5 45/2019/QH 20/11/2019 Quốc hội Bộ Luật Lao Động 
6 26/2019/TT-BYT 30/08/2019 Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm
7 3713/QĐ-BYT 23/08/2019 Bộ Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đối với Bệnh viện Mắt TW
8 4545/BYT-TCCB 07/08/2019 Bộ Y tế V/V: tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
9 4203/BYT-TCCB 23/07/2019 Bộ Y tế Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2019
10 15/2019/TT-BYT 11/07/2019 Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
11 36/2018/QH14 28/11/2018 Quốc hội Luật Phòng, chống tham nhũng
12 37/2017/TT-BYT 25/09/2017 Bộ Y tế V/v quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
13 10/2015/TTLT-BYT-BNV 27/05/2015 Bộ Y tế QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ, BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG, Y SĨ
14 46/2014/QH13 13/06/2014 Quốc hội Luật BHYT sửa đổi năm 2014
15 09/2012/QH13 18/06/2012 Quốc hội Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
16 40/2009/QH12 23/11/2009 Quốc hội Luật Khám bệnh, chữa bệnh
17 23/2005/BYT 28/05/2005 Bộ Y tế Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị y tế