Người điều dưỡng Áo trắng cổ viền xanh và cuộc chiến chống dịch Covid 

"Thân yêu tặng các bạn điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên trên cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid".

Trên đây là lời mở đầu cho bài thơ Người điều dưỡng Áo trắng cổ viền xanh và cuộc chiến chống dịch Covid được chính bà Tô Thị Điền, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng Hội Điều dưỡng Việt Nam ít ngày trước đây để cổ vũ, động viên với niềm tự hào và tôn vinh đội ngũ Điều dưỡng nói riêng cũng như tất cả các chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch nói chung khi mà dịch Covid-19 đang có tác động cực kỳ mạnh mẽ đến toàn đất nước.

6259 Go top