Đưa ánh sáng về với vùng cao Quảng Nam

Theo những số liệu mới nhất mà Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù lòa công bố, hiện nay tỉ lệ mắc mù loà ở nước ta là 3,2%, tức là có khoảng 380 nghìn người bị mù. Nếu không tìm cách giảm tỷ lệ mù lòa dưới 3% dân số vào năm 2015.

Hội nghị Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa lần 2:

Ngày 14/1/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 2- 2009 để nhìn lại, đánh giá các hoạt động phòng chống mù lòa trong năm 2008 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng kế hoạch trong năm 2009.

Ban chỉ đạo Quốc gia PCML họp phiên thường kỳ lần 3:

Ngày 10/7/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống mù loà (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 3 với sự tham dự của các thành viên, các tổ chức quốc tế.

Kế hoạch quốc gia phòng chống mù loà và chăm sóc mắt ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013

Ngày 11/9/2009 Bộ trưởng Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng chống mù loà (PCML) và chăm sóc mắt giai đoạn 2010 – 2013 theo quyết định số 4322/QĐ-BYT.

Phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia PCML lần 4:

Ngày 14/01/2010 tại BV Mắt TW, Ban chỉ đạo quốc gia PCML đã họp phiên toàn thể lần IV nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2009, xây dựng kế hoạch năm 2010, thảo luận quy chế làm việc của Ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

BCĐ Quốc gia PCML họp phiên thường kỳ lần 5

Đã mạnh dạn nhìn nhận, đánh giá sát thực tế hơn! Đó là nhận định chung của các đại biểu tại phiên họp thường kỳ lần 5 của BCĐ QG PCML Bộ Y tế vào ngày 21.7.2010, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Xuyên.

Ban chỉ đạo Quốc gia PCML họp phiên thường kỳ lần 6:

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên thăm và chúc tết cán bộ, nhân viên Bệnh viện Mắt TW Ngày 28/1/2011 Ban chỉ đạo Quốc gia PCML họp phiên thường kỳ lần VI. PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCML chủ trì phiên họp.
Trang 5 trong 5 << < 1 2 3 4 5
Hướng dẫn khai bao y tế