Hội nghị Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa lần 2: 

Ngày 14/1/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 2- 2009 để nhìn lại, đánh giá các hoạt động phòng chống mù lòa trong năm 2008 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng kế hoạch trong năm 2009.

Không chỉ lo “chống” mà cần coi trọng việc “phòng”!

Ngày 14/1/2009 Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù lòa (BCĐ QG PCML) họp phiên toàn thể lần 2- 2009 để nhìn lại, đánh giá các hoạt động phòng chống mù lòa trong năm 2008 trên phạm vi toàn quốc và xây dựng kế hoạch trong năm 2009. PGS.TS. Đỗ Như Hơn – Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCML chủ trì phiên họp.


Trong năm qua, mặc dù mới được thành lập và chưa có bộ phận chuyên trách nhưng BCĐ QG PCML đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trên 3 lĩnh vực: tổ chức các hội thảo lập kế hoạch, hoạt động hỗ trợ PCML ở địa phương và công tác đào tạo, kiểm tra hướng dẫn.

Một trong điểm nổi bật của công tác PCML năm 2008 là BCĐ QG PCML đã xây dựng và thông qua chiến lược PCML quốc gia từ nay đến năm 2020, cùng nhiều hội thảo khoa học PCML, là cơ sở để định hướng triển khai các hoạt động PCML ở các địa phương trong thời gian tới.

Tại phiên họp toàn thể, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những việc mà BCĐ QG PCML còn trễ nải, chưa kịp triển khai: quy chế hoạt động, kế hoạch quốc gia PCML chưa được Bộ Y tế chính thức phê duyệt, việc chỉ đạo triển khai thành lập ban chỉ đạo PCML địa phương, biên soạn tài liệu còn chậm trễ …đồng thời nhiều đại biểu đã tâm huyết đóng góp xây dựng kế hoạch hoạt động PCML năm 2009, tập trung một số lĩnh vực: hoàn thiện quy chế hoạt động của BCĐ QG PCML, thành lập các ban chỉ đạo địa phương, các bệnh mắt phổ biến ở cộng đồng: đục thể thủy tinh, quặm, chăm sóc tật khúc xạ học đường, glôcôm, võng mạc tiểu đường…,vận động các nguồn lực trong xã hội cho công tác PCML…

Tuy nhiên một vấn đề cần lưu tâm là công tác tuyên truyền, vận động thu hút sự quan tâm của các cấp chính quyền và xã hội cho công tác PCML chưa được BCĐ QG PCML quan tâm thỏa đáng. Tuyên truyền phòng chống các bệnh mắt trong cộng đồng, tuyên truyền nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp về PCML, tuyên truyền đường lối và định hướng phát triển của BCĐ QG PCML, vận động xã hội và mọi người ủng hộ, tham gia…đó là vấn đề phải được xem trọng bởi nó quyết định tới sự tồn tại hay phát triển của bất cứ một tổ chức, một bộ máy mới nào. TS. Lê Ngọc Khuê – Phó Cục trưởng Cục QL Khám chữa bệnh Bộ Y tế phát biểu tại phiên họp này cũng nhấn mạnh đến công tác “phòng”. Theo ông, phòng chống mù lòa cũng là vấn đề xã hội, nếu chỉ lo “chống” (khám chữa và điều trị) mà không chú trọng việc “phòng” (công tác tuyên truyền và dự phòng) thì BCĐ QG PCML khó hoàn thành sứ mệnh của mình ! Đây đúng là gợi ý thiết thực tại phiên họp này cần được BCĐ QG PCML nghiên cứu và có hướng quan tâm thỏa đáng.

 

1233 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế