Phiên họp Ban chỉ đạo Quốc gia PCML lần 4: 

Ngày 14/01/2010 tại BV Mắt TW, Ban chỉ đạo quốc gia PCML đã họp phiên toàn thể lần IV nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2009, xây dựng kế hoạch năm 2010, thảo luận quy chế làm việc của Ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Tìm hướng khắc phục “bốn thiếu”: thiếu trang thiết bị, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí hoạt động và thiếu định hướng phát triển!
Ngày 14/01/2010 tại BV Mắt TW, Ban chỉ đạo quốc gia PCML đã họp phiên toàn thể lần IV nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm 2009, xây dựng kế hoạch năm 2010, thảo luận quy chế làm việc của Ban và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.


Phiên họp này, các thành viên thẳng thắn chỉ ra những khó khăn điều hành công tác PCML tại các địa phương tựu chung ở “bốn thiếu”: thiếu trang thiết bị, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí hoạt động, thiếu định hướng phát triển. Đây là những vấn đề quan trọng và bức thiết sẽ được BCĐ QG PCML tìm hướng khắc phục trong năm 2010.

TS. Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế , Trưởng Ban CĐQG PCML tham dự và chủ trì phiên họp.

TS. Nguyễn Chí Dũng –thư ký BCĐQG PCML, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến BVMTW đã báo cáo tóm tắt một số hoạt động PCML trọng tâm trong năm 2009 trong đó nhấn mạnh Kế hoạch quốc gia PCML đã được Bộ Y tế thẩm định và phê duyệt ngày 11/9/2009, đây là cơ sở, là định hướng chiến lược để các BCĐ PCML cấp tỉnh thực hiện. Ngoài ra trong năm 2009 BCĐQG cũng ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác PCML. Hiện nay đã có 47 tỉnh trên toàn quốc thành lập được BCĐ PCML cấp tỉnh, đặc biệt một số nơi đã xây dựng xong kế hoạch PCML như Hà Tĩnh, Điện Biên, Hoà Bình, Ninh Bình, Đắc Lắc...; một số tỉnh hoàn thiện được mạng lưới chuyên khoa mắt từ tỉnh xuống huyện, xã như Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Thọ...; các tỉnh khác đã đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm như truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học...

Phiên họp này, các thành viên thẳng thắn chỉ ra những khó khăn mà các địa phương gặp phải, tựu chung ở “bốn thiếu”: thiếu trang thiết bị, thiếu nhân lực, thiếu kinh phí hoạt động, thiếu định hướng phát triển. không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công tác PCML từng địa phương mà sẽ là trở ngại cho công tác điều hành PCML ở phạm vi toàn quốc cũng như thực hiện các mục tiêu chiến lược về PCML quốc gia..., mà việc tìm ra giải pháp sẽ là nội dung chính của BCĐ QG PCML trong những năm tới.

Tại phiên họp, PGS.TS. Trần An -Uỷ viên BCĐQG PCML, Phó giám đốc BV Mắt TW trình bày kế hoạch hoạt động năm 2010, quy chế làm việc và dự thảo phân công nhiệm vụ của thành viên BCĐ. Theo đó, kế hoạch 2010 ngoài việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm 2009 còn triển khai thêm 8 nhiệm vụ mới, trong đó đáng chú ý nhất là việc giúp đỡ các nước bạn Lào, Campuchia trong công tác PCML.

Các đại biểu đã thảo luận sôi nổi và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với kế hoạch hoạt động năm 2010 và quy chế làm việc của các thành viên BCĐ. Theo các đại biểu, kế hoạch hoạt động không nên quá dàn trải, mà cần có trọng điểm, cần phải đẩy mạnh hoạt động truyền thông, bên cạnh đào tạo chuyên môn cũng cần quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, việc hợp tác hỗ trợ các nước bạn cần có khung pháp lý, các văn bản quy định của Nhà nước làm cơ sở để các tổ chức NGO’s tham gia, công tác tài chính cần có báo cáo rõ ràng, nghiên cứu thêm về bảo hiểm y tế để huy động được nguồn lực này, đặc biệt các đại biểu đều đánh giá cao việc Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch quốc gia PCML đồng thời đề nghị BCĐ dịch bản kế hoạch này ra tiếng Anh để thuận tiện cho phối hợp hoạt động quốc tế.

1130 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế