Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng chống mù loà họp phiên đầu tiên 

Xây dựng qui chế tổ chức và triển khai kế hoạch hoạt động trong năm 2008 TS. Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia PCML chủ trì phiên họp.

Sự ra đời của Ban chỉ đạo Quốc gia PCML đánh dấu bước ngoặt trong công tác PCML, hướng tới thực hiện mục tiêu thị giác 2020 mà ngành y tế Việt Nam đã cam kết với WHO và các tổ chức quốc tế. Theo đó, các tỉnh thành trên cả nước sẽ thành lập Ban chỉ đạo PCML ở địa phương với sự tham gia cảu các ban ngành cùng thực hiện công tác phòng chống mù loà, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc phòng chống các bệnh về mắt, nâng cao trình độ của đội ngũ thầy thuốc nhãn khoa ở các địa phương, tăng cường năng lực các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nhẫn khoa để người dân được thụ hưởng … 

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐQG PCML đã tập chung nhiều vào cơ chế làm việc của BCĐ và thiết lập mạng lưới BCĐ PCML ở các địa phương trên toàn quốc. Các ý kiến đồng tình cho rằng phải xây dựng các quy chế và kế hoạch hoạt động chi tiết cho từng quý, từng năm. Thực hiện xây dựng ở 16 tỉnh thành phố làm điểm…Tuy nhiên, vấn đề mà đa số các thành viên quan tâm chính là nguồn kinh phí để triển khai các kế hoạch đề ra. Nếu dựa vào kinh phí của Nhà nước thì khó có thể thực hiện nổi. Chủ yếu phải dựa vào các nguồn vận động từ xã hộ và sự hợp tác của các tổ chức quốc tế. Một số tổ chức quốc tế tham dự tại phiên họp cũng cam kết sẽ hỗ trợ kinh phí trong công tác đào tạo, nâng cao năng lực cơ sở nhãn khoa… Như vậy, trách nhiệm của BCĐ PCML bên cạnh việc chỉ đạo điều hành thì huy động nguồn lực xã hội vào công tác PCML ở từng địa phương là giải pháp lâu dài và bền vững, tuy nhiên để thực hiện cần thiết phải có quá trình vận động, tuyên truyền và sự tham gia của cả cộng đồng. 

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn nhất mà BCĐQG PCML đặt ra tại phiên họp…Kết luận phiên họp thứ nhất, TS. Nguyễn Thị Xuyên nếu rõ: trước mắt cần hoàn thiện tổ chức và xây dựng quy chế hoạt động BCĐQG cũng như định hướng hoạt động của BCĐ các địa phương ngay sau khi thành lập. BCĐQG hàng năm sẽ họp 2 lần, ngoài ra họp đột xuất để đánh giá, điều hành các hoạt động PCML trên toàn quốc. Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết của BCĐQG PCML trong năm 2008, trong đó nhấn mạnh đến việc thành lập các BCĐ PCML cấp tỉnh thành phố, xây dựng qui chế kỹ thuật chuẩn trong nhãn khoa và danh mục các trang thiết bị nhãn khoa thiết yếu cấp tỉnh, cấp huyện…Bên cạnh đó, hệ thống chuyên khoa mắt trên toàn quốc cần rà soát lại và tham mưu cho Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Chính phủ để xây dựng hệ thống các cơ sở nhãn khoa trên toàn quốc hợp lý, qui củ và thống nhất hơn, dễ điều hành hơn.Còn nhiều vấn đề đặt ra tại phiên họp đầu tiên, khó khăn và thuận lợi, cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi nỗ lực của từng thành viên trong BCĐQG PCML mà năm 2008 sẽ là năm bản lề tạo tiền đề cho các hoạt động PCML trên cả nước ở những năm tiếp theo.

1481 Go top

Hướng dẫn khai bao y tế