Phương hướng hoạt động CLB MTE 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CLB BMTE (Ban hành theo Công văn số 385/BVMTW-MTE ngày 11/5/2012)

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CLB BMTE

(Ban hành theo Công văn số 385/BVMTW-MTE ngày 11/5/2012)

 

1. Mục Đích:

CLB BMTE là tổ chức trực thuộc Hội Nhón khoa Việt Na

m, hoạt động trên phạm vi cả nước. CLB là nơi tập hợp tất cả các hội viên tình nguyện.

Mục đích của CLB là: Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác khám, chữa, phòng bệnh trong lĩnh vực bệnh mắt ở trẻ em.

 

 

2. Cơ chế hoạt động của CLB:

CLB BMTE chịu sự lãnh đạo của HNKVN.

Điều hành hoạt động của CLB là Ban chủ nhiệm, do các thành viên CLB bầu ra, theo nhiệm kỳ của HNKVN.

 

3. Hội viên:

3.1. Hội viên gồm:

- Các thầy thuốc (BS, DS, Điều dưỡng).

- Các cán bộ y tế khác.

- Cán bộ, nhân viên của các tổ chức Phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Mắt.

- Mọi người khác.

3.2. Điều kiện tham gia:

- Chấp hành điều lệ của HNKVN

- Tham gia hoạt động, tài trợ cho CLB BMTE.

- Đóng lệ phí đầy đủ theo quy định.

4. Tổ chức của CLB:

4.1. Ban chủ nhiệm CLB: gồm 01 trưởng ban và các phó trưởng ban (là các GS, PGS nhón khoa, đại diện khoa mắt trẻ em của Bệnh viện Mắt: Trung ương, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh,...).

4.2. Các tiểu ban trực thuộc Ban chủ nhiệm:

4.2.1. Tiểu ban Khoa học.

4.2.2. Tiểu ban Hợp tác quốc tế.

4.2.3. Tiểu ban Kinh tế (bao gồm nhiệm vụ vận động tài trợ và chi tiêu).

4.2.4. Văn phòng: Phụ trách các công việc còn lại.

 

5. Các hoạt động của CLB:

5.1. Hàng năm, tổ chức hội nghị khoa học 2 lần vào:

- Tháng 5 – 6: Tổ chức tại Bệnh viện Mắt TW, cùng vào dịp báo cáo khoa học của khoa mắt trẻ em thuộc Bệnh viện Mắt TW, có mời các đồng nghiệp quanh Hà Nội (Bệnh viện Mắt Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Đông, các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hải Dương... )

- Dịp hội nghị ngành Mắt toàn quốc.

5.2. Sinh hoạt CLB BMTE tại thành phố Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...

 

6. Kinh phí:

6.1. Nguồn thu dựa vào:

- Sự giúp đỡ của chính quyền: Ban Giám đốc các Bệnh viện Mắt, Trung tâm Mắt, chính quyền các địa phương...

- Sự giúp đỡ của các tổ chức Phi chính phủ.

- Các nhà hảo tâm.

6.2. chi:

Theo đúng các quy định hiện hành.

 

7. Quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên

7.1. Quyền lợi:

- Được tham gia báo cáo, trao đổi kinh nghiệm tại các hội nghị khoa học.

- Tiếp thu các kiến thức mới trong việc khám, chữa, phòng bệnh.

7.2. Nghĩa vụ: như mục 3.2 của văn bản này.

2295 Go top