Thông báo Tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 43

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 43, cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển sinh lớp Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 20

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật phaco cơ bản khóa 20 (từ tháng 11/2020 - 5/2021).

Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Laser trong nhãn khoa khóa 1

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Laser trong nhãn khoa khóa 1 (từ tháng 09 – 11/2020). Khai giảng: Dự kiến vào ngày 07/09/2020. Học phí: 10.000.000 VNĐ/khóa học/học viên.

Kính mời tham dự hội thảo: Hướng tiếp cận cá thể hóa và chủ động trong điều trị cho bệnh nhân nAMD

14:00 - 15:30, thứ Tư, ngày 15/07/2020. Truyền hình trực tiếp từ bệnh viện Mắt Trung Ương.

Thông báo Tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 42

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 42, cụ thể như sau: Hình thức học và chỉ tiêu đào tạo: Học viên học tập trung liên tục trong 06 tháng tại Bệnh viện Mắt TW (từ tháng 7/2020 đến tháng 01/2021), dự kiến khai giảng & thủ tục nhập học vào 9h00 thứ hai ngày 20/7/2020. Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên. Ưu tiên xét tuyển hồ sơ các đối tượng: đang công tác tại các cơ sở y tế, xếp loại tốt nghiệp, đối tượng chính sách XH hoặc thuộc khu vực miền núi, đồng bào DTTS

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo năm 2020

Theo Kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020, trong thời gian tới Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tuyển sinh một số lớp học sau:

Thông báo về việc tổ chức đào tạo và hội chẩn, tư vấn y học trực tuyến

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong đó có nội dung thực hiện dãn cách xã hội từ ngày 01/04/2020 đến ngày 22/04/2020 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình dịch bệnh hiện nay; Từ ngày 05/05/2020, Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức, thực hiện trở lại những hoạt động sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 13

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý khoa học và đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Phẫu thuật mộng ghép kết mạc rìa tự thân khóa 13 (từ tháng 03 – 06/2020).

Thông báo tuyển sinh lớp Tiêm nội nhãn khóa 2

Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tổ chức khai giảng lớp đào tạo chuyên đề TIÊM NỘI NHÃN khóa 2, vào 9h00 ngày 02/03/2020 tại Hội trường H.701. Khoá học sẽ học tập trung và kéo dài trong thời gian 02 tuần từ 02/03/2020 đến 13/03/2020.

Kế hoạch đào tạo năm 2020 của Bệnh viện Mắt Trung Ương

Theo kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2020, các khóa học được dự kiến tổ chức theo thời gian đã được sắp đặt, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký của học viên
Trang 2 trong 5 << < 1 2 3 4 5 > >>