Thông báo Tuyển sinh lớp chuyên đề Khúc xạ khóa 33A và 33B 

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức hai lớp chuyên đề Khúc xạ, dự kiến khai giảng vào ngày thứ hai 06/03/2023, thông tin cụ thể như sau:
  • Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức hai lớp chuyên đề Khúc xạ, dự kiến khai giảng vào ngày thứ hai 06/03/2023, thông tin cụ thể như sau:
  • Lớp khúc xạ khóa 33A
  • Học phí: 15.000.000 VNĐ/khóa học/học viên.

Thời gian học: 03 tháng tập trung (từ tháng 03/2023 đến 05/2023).

Đối tượng: Bác sỹ hoặc điều dưỡng đã tốt nghiệp định hướng chuyên khoa mắt.

  • Lớp khúc xạ khóa 33B

Học phí: 18.000.000 VNĐ/khóa học/học viên.

Thời gian học: 04 tháng tập trung (từ tháng 03/2023 đến 06/2023).

Đối tượng: Bác sỹ, điều dưỡng, y sỹ đa khoa (chưa học chuyên khoa mắt).

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo tham dự khóa học, đăng ký trước ngày 31/12/2022 (Yêu cầu học viên đăng ký học ghi rõ tên, tuổi, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ). Liên hệ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.3822.8956.

1492 Go top