Kế hoạch đào tạo năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung Ương 

Theo Kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 (văn bản kèm theo) các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên. Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo đăng ký theo link google form có trong công văn tuyển sinh dưới đây

Theo Kế hoạch đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 (văn bản kèm theo) các khóa học sẽ được tổ chức theo thời gian dự kiến, đồng thời dựa vào nhu cầu và số lượng đăng ký thực tế của học viên.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, đăng ký khóa học và số lượng học viên (tên, tuổi, chức vụ, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ) bằng đường công văn/thư tín về địa chỉ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.38228956. Hoặc đăng ký theo link google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-_tUvADEigCxJ4C_qrz5p0qmRU3Il8wwXmbZ4rs60e-z6Ag/viewform?usp=sf_link

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
TT Thời điểm Nội dung đào tạo Thời gian Học phí dự kiến/khóa Đối tượng tham gia học Đơn vị và CB chịu trách nhiệm
1 Khóa 33A: Tháng 03-05/2023 Lớp Khúc xạ 3 tháng 15.000.000 đ BS, ĐD đã tốt nghiệp CK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
2 Khóa 33B: Tháng 03-06/2023 Lớp Khúc xạ 4 tháng 18.000.000 đ BSĐK, ĐDĐK, y sỹ chưa học CK mắt Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ
3 Khóa 5: Tháng 03/2023
Khóa 6: Tháng 07/2023
Lớp Vi phẫu cơ bản 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Dũng + Ths. Hồng + NB. Hồng) +Wetlab H.702
4 Tháng 03/2023 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B- Học phần thực hành 05 Tuần 6.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA
5 Khóa 21: Tháng 03/2023 Lớp chuyên đề Siêu âm A, B 05 Tuần 8.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA
6 Khóa 7: Tháng 04/2023 Tiêm Nội nhãn 2 Tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh)
7 Khóa 1: Tháng 04/2023 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt hợp tác với Trung tâm Mắt Quốc gia Singapore 4 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ ĐK chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (Ths. Hồng + Ths. Trang + Ths. Giang + BS. Đạt + CN. Hạnh) + Các Khoa
8 Khóa 17: 04-06/2023 Lớp chuyên đề PT tạo hình- Thẩm mỹ 3 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + Ths. Ngọc) + Khoa PT TH&TM
9 Khóa 1: Tháng 04/2023 Lớp Bản đồ giác mạc 10 ngày 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Chấn thương
10 Tháng 05/2023 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh- Học phần thực hành 5 tuần 7.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA
11 Khóa 7: Tháng 05/2023 Lớp chuyên đề Chẩn đoán hình ảnh 3 tháng 18.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA
12 Khóa 45: Tháng 06/2023 Lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt 6 tháng 12.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDĐK hoặc y sỹ ĐK chuyển đổi ĐD Phòng ĐT (Ths.K Trung + CN. Hạnh + NB. Hồng) + Các Khoa
13 Khóa 11: tháng 06/2023 Lớp Mài lắp kính 1 tháng 8.000.000 Đã tốt nghiệp THPT Phòng ĐT (Ths.Trang + CN. Hạnh) + K. Khúc xạ + Phòng VT
14 Khóa 16: 06-08/2023 Lớp phẫu thuật Mộng 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Ngọc + BS. Đạt) + Khoa GM + Khoa KB&ĐTTYC
15 Khóa 21: Tháng 06/2023 Lớp PT Phaco cơ bản 6 tháng 30.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt và có chứng chỉ vi phẫu Phòng ĐT (Ths. Giang + CN. Hà + BS. Đạt) + Các Khoa
16 Tháng 06-08/2023 Lớp chuyên đề Lác, sụp mi 3 tháng 25.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + Ths. Linh) + Các Khoa
17 Tháng 06-08/2023 Lớp chuyên đề Phẫu thuật glôcôm 3 tháng 15.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Giang + Ths. Ngọc) + Khoa Glôcôm
18 Khóa 2: 06/2023 Lớp Võng mạc đái tháo đường nội khoa 2 tháng Cập nhật sau Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Trang + BS. Đạt) + K. CT + K. DKVM
19 Tháng 07-08/2023 Lớp Laser trong Nhãn khoa 2 tháng 10.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths.Trung+ Ths Dũng + Ths. Ngọc) + Các khoa
20 Khóa 4: Tháng 10/2022 Lớp đào tạo về kỹ thuật tiểu phẫu 1 tháng 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp ĐDCK, BSĐK Phòng ĐT (Ths.Dũng + NB. Hồng) + Khoa khám bệnh&ĐTNT
21 Khóa 7: Tháng 10/2023 Lớp chuyên đề OCT 02 Tuần 3.000.000 đ Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths.Hồng + Ths. Linh) + Khoa CĐHA + Khoa Glôcôm + Khoa DKVM
22 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp trên máy mô phỏng Simulator (lớp Dịch kính võng mạc.. ) 1 tuần 5.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSĐK Phòng ĐT (Ths Hồng + CN. Hà ) + Phòng Simulator D.510
23 Mở liên tục và gọi học theo thời gian đăng ký của học viên Lớp kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo nhu cầu của học viên 1 tháng/ Bác sỹ 3.000.000đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Linh)
1 tháng/ điều dưỡng, KTV 2.000.000đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Linh)
24 Tháng 08-10/2023 Lớp chuyên đề bệnh võng mạc trẻ đẻ non 3 tháng 20.000.000 đ Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Giang + Ths. Linh) + Các Khoa
25   Lớp chuyên đề bệnh võng mạc trẻ đẻ non (đào tạo theo nhu cầu của BV Nhi đồng I) Cập nhật sau Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Giang + Ths. Linh) + Các Khoa
26   Lớp Nghiên cứu khoa học trong nhãn khoa Cập nhật sau Đã tốt nghiệp BSCK mắt Phòng ĐT (Ths. Linh)
27 Lịch cụ thể của trường ĐH Y Hà Nội Lớp Bác sỹ Chuyên khoa Định hướng (liên kết với ĐH Y Hà Nội)     Đã tốt nghiệp BS đa khoa Phòng ĐT (Ths. Trang + Ths. Linh) + Các Khoa
_ Các lớp đào tạo về Simulator và Vi phẫu sẽ được mở liên tục.
_ Các học viên có thể đăng ký học kèm cặp các chuyên đề và thời gian theo nhu cầu.
_ Các tỉnh và các tổ chức có thể đăng ký để mở lớp theo yêu cầu cụ thể.
_ Tuỳ theo nhu cầu thực tế của học viên và Cơ sở y tế, các lớp có thể giảng lý thuyết online & thực hành lâm sàng tại bệnh viện và tại cơ sở.

_ Thời điểm mở lớp có thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng đăng ký học. Do vậy học viên cần đăng ký sớm (ghi rõ họ tên, lớp học, cơ quan công tác, số điện thoại, văn bằng chứng chỉ hiện có ...)
6740 Go top