Thông báo tuyển sinh lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6 

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6

Theo kế hoạch đào tạo nhãn khoa năm 2023 của Bệnh viện Mắt Trung ương, Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo sẽ tổ chức lớp chuyên đề Vi phẫu khóa 6.

Khai giảng: Dự kiến vào 16/05/2023.

Học phí: 5.000.000 VNĐ/khóa học/học viên.

Thời gian học: 1 tháng tập trung.

Đối tượng: Bác sỹ đa khoa đã tốt nghiệp.

Nội dung lớp học:

Khoá học giúp học viên có kiến thức cơ bản về các dụng cụ cũng như những kỹ thuật vi phẫu cơ bản trong nhãn khoa.

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục.

Bệnh viện Mắt Trung ương đề nghị các cơ quan và các cá nhân có nhu cầu đào tạo tham dự khóa học, đăng ký trước ngày 10/05/2023 (Yêu cầu học viên đăng ký học ghi rõ tên, tuổi, văn bằng, cơ quan công tác, điện thoại liên hệ). Liên hệ Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo, Bệnh viện Mắt Trung ương, 85 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội; ĐT: 024.3822.8956. Hoặc đăng ký theo link google form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeCDcwJYsXZ3iyZeiU8X4HDZ4ZPgAWWueOuU5SpYsh6QnViw/viewform

644 Go top