STT Số/kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1 26/2019/TT-BYT 30/08/2019 Bộ Y tế Quy định về Danh mục thuốc hiếm
2 15/2019/TT-BYT 11/07/2019 Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập
3 37/2017/TT-BYT 25/09/2017 Bộ Y tế V/v quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
4 23/2005/BYT 28/05/2005 Bộ Y tế Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị y tế