Xem với cỡ chữ  

Thông tư 37/2017/TT-BYT Bộ Y tế: V/v quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm


37/2017/TT-BYT
25/09/2017
Nguyễn Thanh Long

V/v quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm
Bộ Y tế
Thông tư

: 74F07510445E4D9A99A209B77900179E.PDF

: