Thư mời chào giá 

- Cung cấp bảo dưỡng hệ thống máy điều hòa của Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023 - Khảo sát và tư vấn xây dựng tiêu chí kỹ thuật cho danh mục vật tư để sửa chữa và thay thế thang máy của Bệnh viện Mắt Trung ương
139 Go top