Thư mời báo giá

Cung cấp giá bảo dưỡng thang máy nhà C, D, E của Bệnh viện năm 2023-2024

Thư mời

Báo giá khảo sát và xây dựng tiêu chí kỹ thuật cho danh mục vật tư để sửa chữa và thay thế thang máy của Bệnh viện năm 2023

Thư mời báo giá

Hiện nay, Bệnh viện Mắt Trung ương chuẩn bị triển khai tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho viên chức, người lao động của Bệnh viện năm 2023. Bệnh viện dự kiến mở các lớp huấn luyện cho viên chức, người lao động là các đối tượng thuộc nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 6 theo quy định của pháp luật, cụ thể:

Thư mời cung cấp báo giá

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá bổ sung để tham khảo, xây dựng giá dự toán, giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm Hoá chất - Vật tư y tế, linh kiện, phụ kiên phù hợp cho 12 hệ thống máy y tế với nội dung cụ thể trong các phụ lục đính kèm

Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa camera

Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai kế hoạch thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh

Yêu cầu báo giá (lần 2) về Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy tính, máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy tính, máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Yêu cầu báo giá (lần 2) về việc hàng hóa Mua sắm linh kiện Công nghệ thông tin tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc cung cấp hàng hóa Mua sắm linh kiện Công nghệ thông tin tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Yêu cầu báo giá (lần 2) về việc cung cấp hàng hóa Mua mực in và linh kiện máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc cung cấp hàng hóa Mua mực in và linh kiện máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Yêu cầu báo giá về việc cung cấp hàng hóa Mua mực in và linh kiện máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024

Bệnh viện Mắt Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho việc cung cấp hàng hóa Mua mực in và linh kiện máy in tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023-2024
Trang 1 trong 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>