Thư mời báo giá

Gói thầu Cung cấp dịch vụ duy tuy bảo dưỡng cho thang máy nhà C, D, E của Bệnh viện năm 2022-2023

Thư mời chào giá

Các nhà thầu quan tâm gói thầu" Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2023

Thư mời báo giá

Quý công ty cung ứng dịch vụ bảo vệ

Thư mời chào giá

Các đơn vị kinh doanh cung cấp hóa đơn điện tử

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 03 thuộc dự toán mua sắm bổ sung thủy tinh thể của gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2021

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 01 và gói thầu số 02 thuộc dự toán mua sắm bổ sung thủy tinh thể của gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2021

Thông báo

Tuyển sinh chương trình học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2023

Thư mời chào giá

Các đơn vị kinh doanh cung cấp hóa đơn điện tử

Thư mời chào giá

Các gói thầu: Mua mực in và linh kiện máy in năm 2022-2023; Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy tinh, máy in năm 2022-2023

Thư mới chào giá

Các gói thầu: In giấy tờ chuyên môn 2022-2023;Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện năm 2022-2023;Cung cấp văn phòng phẩm năm 2022-2023;Cung cấp đồ vải năm 2022-2023
Trang 1 trong 6 1 2 3 4 5 6 > >>
></a>
   </div>
  </div>
</div>


 <!--
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-120902428-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>
<script>
 (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
 (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
 m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
 })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-104389361-1', 'auto');
 ga('send', 'pageview');

</script>

<div id=