Thư mới chào giá  

Các gói thầu: In giấy tờ chuyên môn 2022-2023;Dịch vụ vệ sinh Bệnh viện năm 2022-2023;Cung cấp văn phòng phẩm năm 2022-2023;Cung cấp đồ vải năm 2022-2023

 759.pdf

 760.pdf

 761.pdf

 762.pdf

457 Go top