Thư mời chào giá 

Các gói thầu: Mua mực in và linh kiện máy in năm 2022-2023; Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống máy tinh, máy in năm 2022-2023