Thư mời báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa camera 

Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai kế hoạch thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống camera giám sát an ninh