Thư mời báo giá 

Cung cấp giá bảo dưỡng thang máy nhà C, D, E của Bệnh viện năm 2023-2024